utom-design as

Nytt arkitekt og design firma i 2020

utom arkitekt folk kontakt arbeid tekstil

Natur, miljø, bustadbygging og næringsutvikling

er like viktig i distriktet som i bynære strøk

Arealplanlegging, utvikling av bustadfelt og næringsområde

for private og profesjonelle aktørar er aktuelt for utom

I mindre prosjekt med tomteutvikling, landskapsarkitektur,

bygging av hus og hytter ynskjer utom-design å tilby alle

tenester. Dette inkluderer søknader og innhenting av tilbud

samt oppfølging av lokale og nasjonale byggefirma

med prosjektstyring og budsjetthåndtering


     

Utom ynskjer samarbeid med andre aktørar i bransjen

Utom skal vere konkurransedyktige både på kvalitet og pris

Sidan me er i ein oppstartfase kan ein få svært gode kortsiktige eller langvarige avtaler

Bruk av datateknologi og kunstig intelligens er eit prioritert satsingsområde