utom-design as

Nytt arkitekt og design firma i 2020

utom arkitekt folk kontakt arbeid tekstil

Kais er ein ung arkitekt

med erfaring frå storbyen

og internasjonale impulsar

Ein rik kulturbakgrunn gir

eit spennande møte med norsk

bygdekultur og byggeskikk

Han kommuniserer på fransk

arabisk og engelsk i tillegg

til å lære norsk

Mildrid er kunststudent

med bakgrunn frå norsk

strilekultur og studier

i sosial-antropologi

Ho har hatt lengre opphald

i Italia og på Gran Canaria

Hennar design er å finne

på miljøvenlege utom vesker

Utom-design har ein nyutdanna arkitekt og ein kunststudent

som vil hjelpe deg med å gjennomføre di utforming

og løyse dine design utfordringar

for draumehuset ditt!